QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT JUNY 2008 SÈRIE 2

Respon les següents preguntes

a) 87,25 % 12,75 %
b) 60,78 % 39,22 %
c) 62,75 % 37,25 %
d) 89,22 % 10,78 %

a) 130,8 g
b) 115,4 g
c) 119,5 g
d) 127,8 g

a) 0,20 €/km
b) 0,34 €/km
c) 0,37 €/km
d) 0,47 €/km

a) 65,2 mm
b) 65 mm
c) 64,9 mm
d) 65,15 mm

a) 4,8 MPa
b) 48 MPa
c) 480 MPa
d) 576 MPa

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

1. a) 70 Ω b) 3,28 A c) P1=1511W P2=755,76W d) 2,524m
2. a) 35 Ω b) 6,571 A c) P1=P2=1511W d) 2,524m
3. a) 70 Ω b) 3,28 A c) P1=1511W P2=377,86W d) 2,524m
4. a) 35 Ω b) 6,571 A c) P1=1511W P2=755,7W d) 2,524m

1. a) 2,069Nm b) η=0,6729 c) E èlec= 115,9 kJ E dis= 37,92 kJ
2. a) 2,069Nm b) η=0,6729 c) E èlec= 1932 J E dis= 631,95 J
3. a) 0,216Nm b) η=0,6729 c) E èlec= 1932 J E dis= 631,95 J
4. a) 0,216Nm b) η=0,6729 c) E èlec= 115,9 kJ E dis= 37,92 kJ

1. a) Lc = 473,4 mm b) F= 24,86N c)Fv= 66,76N Fh=12,43N
2. a) Lc = 410 mm b) F= 37,29N c)Fv= 55,97N Fh=18,64N
3. a) Lc = 473,4 mm b) F= 37,29N c)Fv= 55,97N Fh=18,64N
4. a) Lc = 473,4 mm b) F= 21,53N c)Fv= 69,64N Fh=10,765N